Wiadomości Lekarskie

Kwartalnik „Wiadomości Lekarskie” jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, ukazuje się nieprzerwanie od 1928 roku. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała.

„Wiadomości Lekarskie” spełniają ważną rolę periodyku naukowego oraz medium edukacyjnego dla młodych lekarzy. Ze względu na interdyscyplinarność cieszą się popularnością wśród autorów i czytelników. Czasopismo publikuje zarówno prace oryginalne, jak i poglądowe oraz opisy przypadków. Wszystkie prace są recenzowane.

Czasopismo poszerza krąg autorów i recenzentów o nazwiska zagranicznych uczonych, publikuje prace nie tylko w języku polskim, ale i angielskim, rosyjskim, ukraińskim. Jest patronem medialnym wielu konferencji naukowych organizowanych przez firmy szkoleniowe, m.in. Pharma2Pharma,  Medius i Kimze, a także towarzystwa lekarskie.
Stanowi także forum wymiany doświadczeń lekarzy polskich pracujących za granicami Polski.