Acta Balneologica

Acta Balneologica jest naukowym czasopismem Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Ukazuje się od 1905 roku.
Na łamach kwartalnika publikowane są recenzowane prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne z zakresu medycyny uzdrowiskowej – balneologii,
bioklimatologii, balneochemii, hydrogeologii i  medycyny fizykalnej – fizjoterapii, krioterapii, kinezyterapii, presoterapii a także rehabilitacji. Ze względu na poruszaną tematykę jest wyjątkowym czasopismem nie tylko w skali kraju, ale i Europy.

W Polsce mamy nie tylko ustawę uzdrowiskową, w Polsce balneologia medycyna fizykalna  stanowi odrębną dyscyplinę medyczną z własnym programem nauczania. Te okoliczności sprawiają, że czasopismo jest atrakcyjne zarówno dla autorów jak i odbiorców polskich i zagranicznych.
Acta Balneologica rokrocznie  jest patronem medialnym wielu naukowych wydarzeń medycznych. Adresatami czasopisma są  lekarze, rehabilitanci, fizjoterapeuci
wykorzystujący w pracy zawodowej wiedzę z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej, ordynatorzy, dyrektorzy szpitali, menadżerowie uzdrowisk, sanatoriów, publicznych i prywatnych szpitali, zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków SPA i odnowy biologicznej a także specjaliści innych dyscyplin medycyny.
Czasopismo jest indeksowane w MNiSW – 4 pkt (2012), Index Copernicus 4 pkt (2012) oraz w Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Wersja papierowa Acta Balneologica  jest wersją pierwotną (referencyjną). Redakcja wdraża procedurę zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych oraz przestrzega zasad recenzowania prac nadsyłanych do redakcji  zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.