Aluna System


Wiadomości Lekarskie

Kwartalnik „Wiadomości Lekarskie” jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, ukazuje się nieprzerwanie od 1928 roku. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała.

„Wiadomości Lekarskie” spełniają ważną rolę periodyku naukowego oraz medium edukacyjnego dla młodych lekarzy. Ze względu na interdyscyplinarność cieszą się popularnością wśród autorów i czytelników. Czasopismo publikuje zarówno prace oryginalne, jak i poglądowe oraz opisy przypadków. Wszystkie prace są recenzowane.

Czasopismo poszerza krąg autorów i recenzentów o nazwiska zagranicznych uczonych, publikuje prace nie tylko w języku polskim, ale i angielskim, rosyjskim, ukraińskim. Jest patronem medialnym wielu konferencji naukowych organizowanych przez firmy szkoleniowe, m.in. Pharma2Pharma,  Medius i Kimze, a także towarzystwa lekarskie.
Stanowi także forum wymiany doświadczeń lekarzy polskich pracujących za granicami Polski.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Acta Balneologica

Acta Balneologica jest naukowym czasopismem Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Ukazuje się od 1905 roku.
Na łamach kwartalnika publikowane są recenzowane prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne z zakresu medycyny uzdrowiskowej – balneologii,
bioklimatologii, balneochemii, hydrogeologii i  medycyny fizykalnej – fizjoterapii, krioterapii, kinezyterapii, presoterapii a także rehabilitacji. Ze względu na poruszaną tematykę jest wyjątkowym czasopismem nie tylko w skali kraju, ale i Europy.

W Polsce mamy nie tylko ustawę uzdrowiskową, w Polsce balneologia medycyna fizykalna  stanowi odrębną dyscyplinę medyczną z własnym programem nauczania. Te okoliczności sprawiają, że czasopismo jest atrakcyjne zarówno dla autorów jak i odbiorców polskich i zagranicznych.
Acta Balneologica rokrocznie  jest patronem medialnym wielu naukowych wydarzeń medycznych. Adresatami czasopisma są  lekarze, rehabilitanci, fizjoterapeuci
wykorzystujący w pracy zawodowej wiedzę z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej, ordynatorzy, dyrektorzy szpitali, menadżerowie uzdrowisk, sanatoriów, publicznych i prywatnych szpitali, zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków SPA i odnowy biologicznej a także specjaliści innych dyscyplin medycyny.
Czasopismo jest indeksowane w MNiSW – 4 pkt (2012), Index Copernicus 4 pkt (2012) oraz w Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Wersja papierowa Acta Balneologica  jest wersją pierwotną (referencyjną). Redakcja wdraża procedurę zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych oraz przestrzega zasad recenzowania prac nadsyłanych do redakcji  zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj